Térfigyelő kamera rendszer

Térfigyelő kamera rendszer alatt azokat a biztonságtechnikai megoldásokat értjük, amely kültéri használatra terveztek, jellemzően közterület vagy utcarészlet megfigyelése céljából. Az ilyen térfigyelő kamera rendszerek általános felhasználási célja a települések közbiztonságának javítása, illetve a köztéren elkövetett bűncselekmények számának a visszaszorítása. Egy térfigyelő kamerákkal ellátott utcán elkövetett rablótámadások, randalírozások vagy más erőszakos cselekedetek felderítése sokkal hatékonyabban megtörténhet, illetve érdemes számba venni a biztonsági kamerák visszatartó erejét, amely megfékezheti az esetleges bűnelkövetőket. Ezeknek a berendezéseknek a használatával eredményesebben védhető akár a műemlékek és emlékművek épsége is. Ráadásul a közterületeken található magántulajdonok védelmében is jelentős szerepe lehet, legyen szó akár gépkocsikról, üzlethelyiségekről vagy vendéglátóhelyek utcai felszereléséről… Láthatjuk tehát, hogy a térfigyelő kamerák széleskörűen alkalmazható hatékony biztonságtechnikai eszközként szolgálnak.

Térfigyelő kamera

A térfigyelő kamera rendszerek működtetésének jogi háttere teljesen különbözik a magántulajdon megfigyelésétől. A közterület megfigyelését csak a rendőrség, illetve az önkormányzati közterület felügyelet végezheti. Szigorú szabályozás biztosítja, hogy a rendszer által rögzített képanyag ne kerülhessen nyilvánosságra és csakis a rendeltetése szerint legyen felhasználva. Az így készített képanyag csakis a bírósági eljárások során, például a büntető- vagy szabálysértési eljárások bizonyítékaként hozhatóak nyilvánosságra. A rendőrség és a kamerák telepítését elvégeztető közterület felügyelet köteles szavatolni, hogy a rögzített képanyagok ne kerülhessenek illetéktelen kezekbe.

Noha sokakat irritálnak a mindenhol felbukkanó térfigyelő kamerák, néhányan a személyiségi jogaik csorbulását érzik a háttérben, azt szinte mindenki elismeri, hogy a közbiztonság növelésében jelentős szerepet játszanak. A tévében a híradások gyakran tudósítanak olyan eseményekről, ahol a bűncselekményeket térfigyelő kamera rendszernek köszönhetően sikerült megakadályozni, vagy pedig a kameráknak köszönhetően sikerült felderíteni a bűnesetet és elfogni az elkövetőket. A közterületek bekamerázása után a legtöbb település bűnmegelőzési, illetve bűnüldözési statisztikái jelentősen javultak, amely egyértelműen bizonyítja, hogy a kamerák jelenléte a bűnelkövetők irányába visszatartó erőként hat. Természetes, hogy egy tolvaj nem rabol ki egy idős nénit a kamera látószögében vagy nem töri be a kirakatot, miközben a kamera képének köszönhetően felismerhető a személye. Ma már egyre több kistelepülés számára vált elérhetővé a közterületek kamerás megfigyelése, aminek köszönhetően nem csak Budapesten és a nagyobb városokban, hanem akár a falvakban is csökkenhetett a közterületeken elkövetett bűncselekmények száma. Sajnos ezzel szemben a magántulajdonokat ért rablások és betörések számának csökkenéséről nem tudunk beszámolni.

A nagy kiterjedésű közterületek megfigyelése, a térfigyelő kamera rendszerek felépítése összetett feladat, ami komoly szakmaiságot és alapos munkavégzést követel meg. Nagyobb területek bekamerázása esetében, jellemzően nagyobb városokban bonyolult technikai megoldásokra van szükség. A terület adottságai nagyban meghatározzák, hány kamerára van szükség az adott terület lehető legjobb megfigyeléséhez és ezeket hol kell elhelyezni. Számba kell venni a rögzítő központ elhelyezésének lehetőségeit, illetve a számolni kell az adatátvitel lehetőségeivel és korlátaival. A kistelepülések esetében rendszerint egyszerűbb és olcsóbb megoldások is célra vezetőek, hiszen általában sokkal kisebb területet kell megfigyelés alatt tartani, viszont sokszor az adatátvitelhez szükséges rendszerek kiépítéséhez sincs megfelelő infrastruktúra, amely nehezíti a munkavégzést.

A térfigyelő feladatok elvégzésére a kamerák több típusát alkalmazzák. Ugyanúgy használatos a bel- és kültéri kamera is, ez esetben a beltéri kamerákat az időjárás viszontagságaitól védett helyen kell elhelyezni. Egyaránt alkalmaznak alkalmaznak éjjel-nappali és csak nappali képrögzítésre alkalmas felszereléseket, illetve láthatunk fix és mozgatható kamerákat is.